All Rooms

2-8 משתתפים זמן משחק - 80 דקות

BOOK NOW

השתלטות U110 – חדר בריחה בחיפה

השתלטות U110 - חדר בריחה בחיפה אתם צוות לוחמים בחיל הים של ארה''ב במלחמת העולם השניה.

פרטי החדר

2-8 משתתפים זמן משחק - 60 דקות

BOOK NOW

האוצר האבוד של קפטן הוק – חדר בריחה בחיפה

האוצר האבוד של קפטן הוק - חדר בריחה בחיפה בהיסטוריה קיימים סיפורים רבים אודות אוצר

פרטי החדר

2-6 משתתפים זמן משחק - 60 דקות

BOOK NOW

הרפתקאה בעולם האווטאר

התנגשות עם מטאוריט הרסה את ספינת הדגל של צי המלכותי והמעבורת שלכם עומדת להתרסק בכו

פרטי החדר