ClickCease

הזמנת חדר


השתלטות U110 

                                                    

 


חובה להגיע 15  דקות לפני המשחק עצמו (לפחות) לטובת קבלה ותדריך. איחור יקוזז מזמן המשחק.

  • על מנת להזמין אחרי 00:00 בלילה יש להיכנס לתאריך של היום שאחרי.

 

  • הנחות לסטודנטים וחיילים בימי חול בלבד.

הזמנת המשחק מותנית ביצירת קשר עם בית העסק ותשלום מקדמה בגובה 100 ש”ח.